Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

kapella
kapella
0776 4e10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne
kapella
kapella
3537 4ec1
Reposted fromYSoSerious YSoSerious viaczinok czinok
kapella
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul

June 20 2018

kapella
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia vialeniwieec leniwieec
kapella
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
kapella
3453 b08c 500
Reposted frompiehus piehus viawiksz wiksz
kapella
Sama nie wiem kim jestem w Twoich oczach, moze wcale mnie w nich nie ma i spokojnie spisz po nocach..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaflyingheart flyingheart
kapella
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viawiksz wiksz
kapella
1802 73ac 500
Reposted fromRastaPrincess RastaPrincess viaSkydelan Skydelan
kapella
2548 fdd4
Reposted fromjestemtaboretem jestemtaboretem viaSkydelan Skydelan
kapella
We Change At Night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaSkydelan Skydelan
6288 4472
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaCannonball Cannonball
kapella
7796 23f9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOnly2you Only2you
kapella
Jaka była? Była inna, była wyjątkowa. Nie była przystosowana do tego toksycznego świata. Była trochę jak takie dziecko. Kiedy poszła golić nogi, wracała cała we krwi. Cieszyła się kiedy widziała balon. Jej nagłe wybuchy złości i pokręcony charakter, raz była słodką delikatną dziewczynką, a za chwilę dziką i namiętną kobietą. Bolało ją, że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, że jest zło, że ludzie są zawistni, nawet to że dziwki są tanie. Ale przede wszystkim, wierzyła w miłość jak nikt inny i kochała, kochała najmocniej na świecie.
— Autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaannestesia annestesia
kapella
1836 dca1 500
- Wycinki z termosu
Reposted fromvivre1 vivre1 viaOnly2you Only2you
kapella
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
kapella

bad-ass-baby: Baby goat thinks he’s a bunny.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl