Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

kapella
3054 8c73
Reposted frominspiro inspiro viagingerowaa gingerowaa
kapella
8906 6472 500
Reposted fromtfu tfu viaSzczurek Szczurek
kapella
9163 4e7a
Reposted fromverronique verronique viaSzczurek Szczurek
kapella
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa via12czerwca 12czerwca
kapella
2182 a44a
Reposted fromperfectsense perfectsense via12czerwca 12czerwca

April 21 2018

kapella
6561 3fd6 500
Reposted frombromba bromba via12czerwca 12czerwca
4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot via12czerwca 12czerwca
kapella
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite via12czerwca 12czerwca
kapella
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
kapella
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!

April 18 2018

kapella
3265 d431 500
Reposted fromqb qb viareloveution reloveution
kapella
Reposted fromFlau Flau viareloveution reloveution
kapella
Reposted fromFlau Flau viareloveution reloveution
kapella
kapella
Every atom in your body came from a star that exploded. And, the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics: You are all stardust. You couldn’t be here if stars hadn’t exploded, because the elements - the carbon, nitrogen, oxygen, iron, all the things that matter for evolution and for life - weren’t created at the beginning of time. They were created in the nuclear furnaces of stars, and the only way for them to get into your body is if those stars were kind enough to explode. So, forget Jesus. The stars died so that you could be here today.
— Lawrence M. Krauss
Reposted fromstonerr stonerr
kapella
5217 7b5c 500
spoko mordeczko
Reposted fromkopytq kopytq viastonerr stonerr

April 17 2018

kapella
2846 d164
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
kapella
6693 084e
kapella
0663 cc0b 500
kapella
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viathenatuss thenatuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl