Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2019

kapella
2509 dfb8 500
a on go wziął i poszedł z nim na miasto.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiezwyykla niezwyykla
kapella

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viagriber griber
kapella
1936 6b95 500
Reposted frompiehus piehus viadepth depth
kapella
1895 6930 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadepth depth
kapella
2089 1258 500
Reposted frompiehus piehus
kapella
2124 4d5d 500
Reposted frompiehus piehus

March 31 2019

kapella
5120 0237
Reposted fromtichga tichga viaoll oll

March 29 2019

kapella
kapella
Nigdy nie mów: nie mogę. Powiedz sobie za to: będę starał się dotąd, aż mi się uda.
— Richard Branson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
kapella
8257 a7ce
Reposted frompheebs pheebs viapiehus piehus
kapella
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viapiehus piehus
kapella
8349 46d0 500
Reposted frombezwladnie bezwladnie viapiehus piehus
kapella
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
kapella
8592 be7b 500
Reposted frompiehus piehus
kapella
2671 ae82 500
Reposted frompampunio pampunio viaoll oll
kapella
0713 ed73 500
Reposted fromsoftboi softboi viaoll oll
kapella

To po prostu tak się dzieje. Pewnego dnia się budzisz, i okazuje się ,że już jesteś dorosła.

— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoll oll
kapella
7405 7a5d 500
Reposted fromgrobson grobson viaoll oll

March 26 2019

kapella
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl