Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2019

kapella
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo viaGabreiila Gabreiila

December 07 2019

kapella
2672 e5cb 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viadomix domix
kapella
8611 2957 500
Reposted frompiehus piehus viaover-land over-land
kapella
9453 ed2c
Reposted fromniemamzdrowia niemamzdrowia viaDagarhen Dagarhen

December 06 2019

kapella
kapella
Panie Boże spraw, żeby po prostu wyszło.                                                   
Reposted fromindiferencia indiferencia viasilkdreams silkdreams
kapella
5501 83f8 500
Reposted fromowca owca viasatyrlane satyrlane

December 04 2019

kapella
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromlovvie lovvie via12czerwca 12czerwca
kapella
0438 ecef 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
kapella
2810 bbf9 500
Reposted fromzciach zciach viapiehus piehus

December 03 2019

kapella
0438 ecef 500
Reposted frompiehus piehus via12czerwca 12czerwca
kapella
1833 c602 500
Reposted frompiehus piehus via12czerwca 12czerwca
kapella
8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej

December 02 2019

kapella
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacannellle cannellle
kapella
8238 43f0 500
Reposted fromLane Lane viasistermorphine sistermorphine

November 30 2019

kapella
8268 16bb 500
Reposted fromfeegloo feegloo viatfu tfu

November 27 2019

kapella
3001 61d0 500
Reposted fromteijakool teijakool viasssss sssss
kapella
(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi.
— Bogdan de Barbaro
Reposted fromlovvie lovvie viaMezame Mezame

November 24 2019

kapella
2399 08a1 500
Reposted frompiehus piehus

November 23 2019

2471 7fb4
Reposted fromSkydelan Skydelan viakatiuszak katiuszak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl