Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

kapella
kapella
7293 16f1
piece of fat laziness
Reposted fromtojika4 tojika4 vianiskowo niskowo
kapella
3495 cc80 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
kapella
6404 371a 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem vianiskowo niskowo
kapella
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viathenatuss thenatuss
kapella
 Kiedyś o Tobie powiedziałam, że byłaś petentką, jeżeli idzie o mężczyzn. Cały czas byłaś petentką, cały czas czułaś się gorsza, żebrałaś o miłość, żebrałaś o względy. A ciekawe jest to, że dotyczyło to wyłącznie I facetów, którzy Ci się podobali bardziej niż Ty im. Zawsze zakładałaś, że musisz mężczyznę zdobywać, a nie on Ciebie. I zawsze I wolałaś kogoś, kto Cię nie chciał, od tego, co Cię chciał.
— Hanna Bakuła do Agnieszki Osieckiej
Reposted frommiyo miyo vianiskowo niskowo
kapella
6390 c995 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaeternaljourney eternaljourney
kapella
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

January 15 2018

kapella
9858 6736 500
kapella
Przez cokolwiek przechodzisz - po prostu przez to przejdziesz. To minie. Podziękuj już teraz. Przecież wiesz, że wkrótce pojawi się tęcza.
— Oprah Winfrey

January 14 2018

kapella
0419 0ef0 500
Reposted fromMadridista Madridista vianiskowo niskowo
kapella
9761 6d00 500
Reposted fromlaluna laluna vianiskowo niskowo

January 11 2018

kapella
3448 2a55 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
8238 13f7 500
kapella
kapella
9979 a6d8
Reposted fromDoopamina Doopamina vianiskowo niskowo
Jeśli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi vianiskowo niskowo
kapella
kapella
3091 44ea 500
Reposted fromengereksiz engereksiz viaSzczurek Szczurek
kapella
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl