Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2019

kapella
Życzę ci samych dobrych dni, dzielna dziewczyno! Przeszłaś więcej niż ktokolwiek mi znany, ale się nie poddałaś i wyszłaś z tego zwycięsko. Jesteś silniejsza, niż myślisz. Jesteś wspaniała i wartościowa. Nie zapominaj o tym.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
kapella
Mówi się, że piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce, ale to mit. Nie zdarza się to zbyt często głównie dlatego, że zazwyczaj piorun uderza raz a dobrze. Trafiony trzydziestoma tysiącami amperów prądu, możesz być pewien, że to poczujesz. Dotkliwie. Możesz zapomnieć, kim jesteś. Piorun może cię poparzyć, oślepić, zatrzymać twoje serce. Może spowodować rozległe obrażenia wewnętrzne. I jak na coś, co trwa zaledwie jedną milisekundę, może zmienić twoje życie na zawsze.
— "Grey's Anatomy""
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
kapella
2009 c6dd 500
Reposted fromimbryk imbryk viaoll oll
kapella
9953 bfeb
Reposted frompunisher punisher viaoll oll
kapella
8022 893e
Reposted fromNekoii Nekoii viaoll oll
kapella
Tumblr_ls2w3qlwdw1qkbon3o1_500_large
Reposted fromstraceserce straceserce viaoll oll
kapella
4827 1df8 500
Reposted frompapaj papaj viaLogHiMa LogHiMa
kapella
0734 8ae2 500
Reposted fromdelain delain viaoll oll

June 08 2019

kapella
Nigdy nie lubiłam obchodzić urodzin i to się nie zmieniło. Wiadomo, nie jest to data zupełnie mi obojętna, ale nie przepadam za celebrowaniem jej w szczególny sposób. Po prostu czuję się bardziej szczególnie niż dzień wcześniej czy dzień później. Budzę się z presją, że muszę wyglądać trochę inaczej niż codziennie, dostaję masę życzeń, telefon jest gorący od rozmów.
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme via12czerwca 12czerwca

June 07 2019

kapella
1778 9934
Reposted fromtichga tichga viapiehus piehus
kapella
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
kapella
3930 2242 500
Reposted frompiehus piehus
kapella
3959 2030
Reposted frompiehus piehus
kapella
3960 4375 500
Reposted frompiehus piehus

June 06 2019

kapella
1984 2eb5 500
Reposted fromfungi fungi viainzynier inzynier
kapella
0355 a844
kapella
Może kiedyś, po latach, jednak szepnę nieśmiało:
- Kiedyś, tamtego lata, strasznie panią kochałem…
A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne
- I ja pana kochałam… Wtedy latem i dawniej...
— Wojciech Młynarski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaleander aleander
kapella
0584 344a 500
Reposted fromfeegloo feegloo viazupson zupson
kapella
1390 a7ca 500
Reposted frompunisher punisher viaLogHiMa LogHiMa

June 05 2019

kapella
9885 0e7e 500
Reposted frompiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl