Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2020

5233 9671
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viarobints robints
kapella
7502 b870 500
Natalia Butko
Reposted fromhrafn hrafn via12czerwca 12czerwca

April 04 2020

kapella
Jeszcze wczoraj myślałam,że mam czas zadzwonić,napisać, pogadać, przeprosić. Przywitać się, iść na spacer. Dzisiaj już nie odkładam. Nie planuję. Duma ustępuje miejsca życzliwości. Poznałam smak gorącej kawy, usłyszałam głos jeszcze niedawno niewidzialnego dla mnie sąsiada. Przeczytałam książkę od dawna czekającą na swój czas. Musimy przewartościować coś bardzo ważnego,swoje życie...
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapozakontrola pozakontrola
kapella
2487 12ff 500
Reposted frompiehus piehus
kapella
3169 b9f3 500
Reposted fromkrolik krolik viapiehus piehus

April 01 2020

kapella
1659 acf4 500
Reposted fromhrafn hrafn viaapatia apatia
kapella
7646 a139 500
Reposted fromstroschek stroschek viaaanisiowe aanisiowe
kapella
Jestem gamoniowatym nadwrażliwcem. Wszystko skrupulatnie rozdrabniam w swojej głowie i sercu. Świadomie i z rozmachem. Ciągle odgrzebuję w sobie coś co muszę przepracować i tylko mące w sobie ten niepokój zamiast potraktować siebie jakimś mózgotrzepem i trochę zbić to całe napięcie. Narzuciłam chyba sobie jakiś warsztat samodoskonalenia bo piekielnie mnie przeraziło, że mogę stać się kiedyś starym głazem. Zimnym z zimnem w środku.  Chyba pora to przepracowywanie przestawić na inny tor? 
* chyba mam ogromną potrzebę uwolnienia swojego umysłu z tego wszystkiego co dźwiga, wybaczcie*
— lottibluebell
Reposted fromlottibluebell lottibluebell via12czerwca 12czerwca
kapella

"Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty".

Haruki Murakami "Norwegian Wood"

Reposted fromhrafn hrafn via12czerwca 12czerwca

March 31 2020

kapella
4935 afb0 500
Reposted fromseaweed seaweed viadoope doope

March 30 2020

kapella
Justin Gaffrey
Reposted fromabsolem absolem via12czerwca 12czerwca
kapella
 Dotknijmy spraw ważnych , dziewczyny, odważmy się, nie patrząc już na innych tylko na siebie, żyć. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan vialiliowadusza liliowadusza
kapella
7900 615b 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaToshi Toshi
kapella
I nie martw się na zapas, jakoś to będzie.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaToshi Toshi
kapella
2737 d3d0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadepth depth
kapella
0094 c13d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca

March 29 2020

kapella
3928 0617 500
kapella
"Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów 'fachowca', dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności – to znaleźć skarb". ~ Waldemar Łysiak

March 28 2020

kapella
3828 f416
Reposted fromteijakool teijakool viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl