Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2019

kapella
5314 3b92 500
Reposted fromtfu tfu viaki-adi ki-adi
kapella
kapella
4499 38f2 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viatomash tomash
kapella
1771 8e0f 500
Reposted fromgosand gosand viatomash tomash

August 21 2019

kapella
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaryska ryska
kapella
6766 3cd6 500
Reposted fromnyaako nyaako viaryska ryska
kapella
Żyję w strachu przed wszystkim, on we mnie po prostu jest i niewiele potrzeba, żeby go uruchomić
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaryska ryska
kapella
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaryska ryska
kapella
6283 fdcf 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaryska ryska
kapella
Pomyśl o wszystkich sytuacjach, w których myślałaś, że gorzej być już nie może. Przypomnij sobie wszystkie chwile, w których myślałaś, że nie dasz rady. Każdy problem, który spędzał Ci sen z powiek przeminął. Poradziłaś sobie z każdym kłopotem. Tym razem również nie będzie inaczej.

Zwykłe problemy nie mogą przyćmić Twojego blasku. Jeszcze będzie pięknie, zobaczysz. Wystarczy trochę wiary w siebie. Niech promienny uśmiech będzie Twoją koroną. Uśmiechnij się szeroko i ruszaj do przodu!
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viacotarsky cotarsky
kapella

August 20 2019

kapella
Wszystko mówi o miłości, a ty jesteś sama. Czasopisma, radio, piosenki, mówią tylko o miłości, od samego początku cały wszechświat zdąża niczym centralny słup w namiocie cyrkowym ku temu jednemu celowi, ku spełnieniu tej jednej nadziei, a ty jesteś sama. (...) Marzysz już tylko o jednym: iść przez życie u czyjegoś boku i patrzeć, jak wszystkie przeszkody padają jedna po drugiej, móc sobie powiedzieć, że żyjesz, istnieć nareszcie ufnie i przyjemnie, może przeżywać bankructwo swoich iluzji, lecz przeżywać to we dwoje, znaleźć choćby kogoś takiego z kim dobrze jest porozmawiać. Poznać kogoś: ta obsesja towarzyszy ci w dzień i w nocy, kradnie ci sen, sprawia, że gorzkniejesz i tracisz nadzieję. I jesteś sama.
— S. Ortiz - "Panna Samotne Serce"
Reposted fromkredka kredka viafoodforsoul foodforsoul

August 19 2019

kapella
2781 13f3 500
Reposted fromwyczes wyczes viaTehawanka Tehawanka
kapella
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś?  Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia viaalexandrious alexandrious
kapella
3508 e147 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
kapella
9975 d9ff 500
Reposted fromcontigo contigo viadualistycznie dualistycznie
kapella
Reposted fromtojika4 tojika4 viaMrrruk Mrrruk
kapella
3292 067f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
kapella
2680 c216
Reposted fromlooop looop viatomash tomash
kapella
Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl